Yritysilmeen suunnittelu

Jos logo on yrityksen kasvot, niin yritysilme on tarina kasvojen takana. Yritysilme ei ole pätkiä eri elokuvista vaan kokonainen elokuvaelämys, jossa on kiinnostava juoni.

Visuaalisella ja yhtenäisellä yritysilmeellä luodaan mielikuvia siitä, minkälaiset arvot yrityksen takana on. Se myös viestii siitä, että yrityksen asiat hoidetaan tietyllä laatutasolla. Sillä on iso merkitys yrityksesi imagoon ja uskottavuuteen.

Peruselementteihin kuuluvat mm. logo, graafiset elementit, kuvatyylit, typografia ja värimaailma.

Tarkkaan suunniteltu yritysilme myös helpottaa omia toimintatapoja ja säästää ison määrän hukkaan heitettyä aikaa. Yritysilmeen mukana saat graafisen ohjeiston, jonka kanssa sinun on helppo toimia heti alusta alkaen ja myös asiakkaasi saavat yrityksestäsi heti luotettavan ja yhtenäisen vaikutelman, joita brändin rakentamiseen tarvitaan.